Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do CMŠ sv. Jakuba 2021/2022

PODMIENKY PRIJATIA DIEŤAŤA DO CMŠ sv. Jakuba 

O podmienkach prijatia dieťaťa do našej materskej školy v školskom roku 2021/2022 Vás budeme včas informovať.

Miesto podávania žiadosti:

CMŠ sv. Jakuba, Námestie sv. Jakuba 33/3, 082 21 Veľký Šariš

Termín podávania žiadosti: 3. mája 2021 – 7. mája 2021
Čas: podľa aktuálnych podmienok a situácie súvisiacej s COVID – 19
Spôsob podávania žiadosti:

Vypísanú žiadosť s podpismi oboch zákonných zástupcov doručte nasledovne:

  1. Žiadosť vyplňte, oskenujte a pridajte ako prílohu PDF na cmssvjakuba@gmail.com
  2. Žiadosť vyplňte a zašlite na adresu školy: Cirkevná materská škola sv. Jakuba, Námestie sv. Jakuba 33/3, 082 21 Veľký Šariš
  3. Žiadosť vyplňte a vhoďte do schránky školy, ktorá je umiestnená pri vstupe do CMŠ sv. Jakuba.ŽIADOSŤ si môžete stiahnuť TU:

Ziadost_o_prijatie do CMŠ sv. Jakuba 2021-2022

Vieme, že nič nenahradí osobné stretnutie a prehliadku školy, žiaľ pri momentálnej situácii to nie je umožnené. Ponúkame Vám preto kúsok zo života v našej Cirkevnej materskej škole sv. Jakuba v priloženom videu nižšie.