Dotazník – Spolupráca rodiny a materskej školy

Vážení rodičia,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka. Aj vďaka Vašim názorom a pripomienkam budeme môcť objektívne zhodnotiť úroveň spolupráce rodiny a materskej školy a zvýšiť kvalitu výchovy a vzdelávania Vášho dieťaťa/Vašich detí. Dotazník je anonymný. Ďakujeme veľmi pekne za Vašu spätnú väzbu.

 

https://docs.google.com/forms/d/1HEiWfrHlsAFz6JF7SBu6AhaN5_CQhJwfu1QMYLAXohs/edit