COVID opatrenia – tlačivá

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 8.11.2020 Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti 8.11.2020 Podmienky vstupu do školy