Riaditeľka CMŠ sv. Jakuba vo Veľkom Šariši v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad výberového konania na obsadzovanie miest zamestnancov katolíckych škôl a školských zariadení, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest, v rámci zapojenia sa školy do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“, ktorý realizuje Metodicko-pedagogické centrum.

Výberové konanie CMŠ sv. Jakuba NPPOPII 2020