V školskom roku 2019/2020 CMŠ sv. Jakuba ponúka tieto krúžky:

  • Oboznamovanie sa s anglickým jazykom
  • Výtvarný krúžok – v spolupráci so ZUŠ Veľký Šariš
  • Hra na flautu – v spolupráci so ZUŠ Veľký Šariš