Členovia Rady školy pri Cirkevnej materskej škole sv. Jakuba, Námestie sv. Jakuba 33/3, 082 21 Veľký Šariš:

 

  1. Mgr. Júlia Miščiková – zástupca pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy – predseda rady školy
  2. Mgr. Mária Čižmáriková – zástupca rodičov
  3. JUDr. Zuzana Pindeš Macková – zástupca rodičov
  4. Mgr. Miroslav Jacko – zástupca zriaďovateľa
  5. ThLic. Jozef Pekár – zástupca zriaďovateľa