Mgr. Daniela Tallová
riaditeľka CMŠ sv. Jakuba 
Mgr. Júlia Miščiková
triedna učiteľka 
1. trieda Ovečky