Návrad do CMŠ od 10.02.2021

Organizačné zabezpečenie  výchovy a vzdelávania v CMŠ sv. Jakuba vo Veľkom Šariši od 10.02.2021

 

Na základe zistenia predbežného záujmu umiestniť deti do CMŠ sv. Jakuba sme sa rozhodli obnoviť prevádzku CMŠ od 10.02.2021. Všetky informácie nájdete v priložených dokumentoch.

Oznámenie o prevádzke CMŠ

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY