Milión detí sa modlí ruženec

Návšteva z Očovej

Vystúpenie pre seniorov z denného stacionára

Vystúpenie pre starých rodičov

Výroba adventných vencov s mamkami

Rozprávka O zlatej rybke

Vo vianočnej pekárni

Príbeh o štvrtom kráľovi – vianočná besiedka

Pripravte cestu Pánovi – duchovná obnova

Vianoce v našej škôlke

Divadielko „Škola na kolesách“

Detský karneval

Sme doma (videohovor 21.4.-téma: Moje mesto)

Sme doma (videohovor 28.4.-téma: Ľudové tradície a remeslá)

Sme doma (videohovor 05.05.-téma:Zvieratká a mláďatká)

Sme doma (videohovor 12.05.-téma:Svet očami detí)

Sme doma (videohovor 20.05.-téma:Čo sa skrýva v tráve?)

Ako sa u nás bazový sirup varil