Krúžky

V školskom roku 2019/2020 CMŠ sv. Jakuba ponúka tieto krúžky: Oboznamovanie sa s anglickým jazykom Výtvarný krúžok – v spolupráci so ZUŠ Veľký Šariš Hra na flautu – v spolupráci so ZUŠ Veľký Šariš