Oznámenie o výberovom konaní

Riaditeľka CMŠ sv. Jakuba vo Veľkom Šariši v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad výberového konania na obsadzovanie miest zamestnancov …

Školský poriadok

Dodatok k školskému poriadku č. 3 Dodatok k školskému poriadku č. 2 Dodatok k školskému poriadku č. 1 Školský poriadok CMŠ sv. Jakuba 2019-2020

Rada školy

Členovia Rady školy pri Cirkevnej materskej škole sv. Jakuba, Námestie sv. Jakuba 33/3, 082 21 Veľký Šariš:   Mgr. Júlia Miščiková – zástupca pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy – predseda rady školy Mgr. Mária Čižmáriková – zástupca rodičov JUDr. Zuzana …