Školský rok 2019/2020

Milión detí sa modlí ruženec Návšteva z Očovej Vystúpenie pre seniorov z denného stacionára Vystúpenie pre starých rodičov Výroba adventných vencov s mamkami Rozprávka O zlatej rybke Vo vianočnej pekárni Príbeh o štvrtom kráľovi – vianočná besiedka Pripravte cestu Pánovi …

Školský rok 2018/2019

Ľudové tradície a remeslá Mikuláš Vianočná pekáreň Predvianočná sv. omša 21.12.2018 Január v CMŠ Karneval 2019  Kniha, moja kamarátka  Návšteva bábkového divadla – Babadla Knižnica Slniečko  Projekt TV Počítame s kvapkami Od semienka k rastlinke Na návšteve v Ekoparku Deň …