Pokyny CMŠ sv. Jakuba na nový školský rok 2020/2021

 

Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky materskej školy po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

Všetky prílohy a aj bližšie informácie nájdete aj v sekcii tlačivá.

Pokyny materskej školy k 2.9.2020